• Kära gäst,

    För att aktivt delta i forumet genom att vara med i diskussioner eller starta dina egna trådar och ämnen, behöver du ett spelkonto. REGISTRERA HÄR!

Observationer på världskartan

P3Games

Medlem
Under den relativt korta tid jag vandrat runt i Arendyllvärlden har jag sett en del (intressanta?) saker. Jag varnar redan nu att det kan bli långrandigt och att det förmodligen hamnar under kategorin onödigt vetande, men ändock kanske intressant. Med tanke på att världskartan i sig är oförskämt negligerad av spelutvecklarna, så är detta inlägg ändå INTE ett tips som borde landa i Tips och idéer, utan just bara en betraktelse.

Eftersom man bara kan ha några få bilder per inlägg, så är det här del 1 av kanske 3 eller 4.

Del 1.

StadstyperCirkel.PNG


Bilden ovan visar en sammanställning över det BS jag är med i (Alvros vänner), där man kan se vilka stadstyper (A – I) medlemmarna har. Stadstyperna säger vilka varor man har som boostade varor – läses av i de yttre ringarna – och man kan då få en snabb överblick var det kan bli obalans om man driver resurserna hårt, eller om man har ett BS som har en väldigt skev fördelning mellan medlemmarnas boostade varor och/eller har många deltagare som är inaktiva.
Hur stadstyperna fått sin bokstav är helt enkelt utifrån Elvenars lista över alla de nio standardvaror som finns, samt att jag utgått ifrån vilken vara som finns rakt norr om resp stad. Med marmor som A, Stål som B, osv till Juveler som I, så mappar jag alla de nio typer som finns efter den listan.

Bilden nedan visar hur stadstyp A ser ut, med marmor rakt norrut. Varje stadstyp har tre boostade varor. Förutom den i norr som ger staden dess bokstavstyp så är det varorna i sydöst samt sydväst som ger de andra två boostade varorna.

StadstypA.PNG
 

P3Games

Medlem
Observationer, del 2...

Hur ser man på världskartan vilka provinser som ger de olika stadstyperna?
Om följande bilder observeras norr om staden så ges de olika bokstäverna därefter.

Kartbilder.PNG


Tittar man på de provinser som finns på kartan så ser man att det finns återkommande mönster. En provins är alltså ett område man kan speja på och som sen kan erövras via förhandling eller strid. Varje provins innehåller nån av de 9 standardvarorna, och stadstyperna bildar band i förhållande till detta tvärsöver kartan. Bilden nedan visar hur stadstyp F (som har siden som sin nordliga vara) utbreder sig. Typ F återkommer vart 9:e band åt såväl nordost som sydväst. Och detta gäller alla stadstyper.

StadstypLinje.PNG
 

P3Games

Medlem
Observationer del 3...

ElvenarGrannar2.gif


Nästa observation på kartan är grannar: och mer precist, hur många har man?
När man ger grannhjälp får man bl a en viss mängd mynt. Ju fler grannar desto fler mynt, om man orkar. I skrivande stund får jag ca 27k mynt per grannhjälp jag ger. Multiplicera detta med antalet grannar och man ser hur mycket mynt som trillar in för varje vända på kartan jag gör. Hur många upptäckta grannar har jag då, på ett ungefär? Det är nu matten kommer in Åh h-e, ingen jäv-a matte, tänker vissa. Oj, kul, tänker andra. Matte är kul, punkt! Men vi håller det enkelt.
Observera att jag vridit städerna (enligt bilden ovan) så att ett hörn pekar uppåt samtidigt som städerna expanderat så vi täcker provinserna. På detta sätt hänger städerna ihop, och vi behöver inte visa de mellanliggande provinserna, utan att vi ändrar de relativa avstånden och antalen (och bla bla bla).
Om man spejat någorlunda jämnt åt alla håll, dvs hela tiden valt de billigaste spejarkostnaderna, så får man ett grannskap som breder ut sig ungefär lika långt åt alla håll. Räkna hur många grannar som du har åt exempelvis rakt väster eller rakt öster. Bilden visar att grannskapet sträcker sig 4 grannar utåt. Totala antalet grannar blir:
3 x n x (n + 1), där n är just hur långt ditt grannskap når, 4 i det här fallet.
Bilden har alltså 3 x 4 x (4+1) = 60 grannar.
En spelare som har n=10 och kanske får 50k per grannhjälp håvar då in
3 x 10 x (10+1) x 50k = 330 x 50k = 16,5 miljoner i ett svep. Men frågan är om man orkar ge 330 st grannhjälp så som spelet är uppbyggt idag(?)

AntalGrannar.PNG

Fyra grannar utåt ger 60 grannar totalt.
 

P3Games

Medlem
Observationer del 4...

Om man har gott handelsutbyte inom brödraskapet så kanske man inte är så beroende av handel med direkta grannar, även om detta förmodligen är rekommenderat. Lek med tanken att man kör solo och undrar var man har störst möjlighet att utbyta varor så att man blandar boostade varor så effektivt som möjligt mellan sig. Det räcker i princip med tre aktörer (i teorin i alla fall), under de rätta förutsättningarna.
Den vänstra bilden visar hur olika stadstyper löper över världskartan, och färgerna indikerar med vilka man har mest och minst lika boostade varor. Om du är i mitten, den svarta hexagonen, så är alla röda fält de grannar som har exakt lika stadstyp som du – alltså samma tre boostade varor. Orange har två lika, och gul har en lika boostad vara som du. De gröna fälten är de grannar vars tre boostade varor är helt olika från vad du har, gynnsamt läge alltså. Men det är inte vilka tre gröna som helst som funkar om man nu vill testa ”tre aktörer-metoden”. Tar man två gröna intill varandra har dessa två några likadana boostade varor, det funkar inte. För att du tillsammans med två andra ska ha helt olika väljer man en grön med svart ram och en grön med vit ram, vilka som helst.
Den högra bilden visar hur man skulle kunna välja bland de absolut närmsta grannarna. Välj en av klockan 2 eller 12, samt en av klockan 6 eller 8, och ni tre kan skyffla boostade varor sinsemellan tills marknaden glöder.
Observera, detta är bara en observation hur städer är i förhållande till varandra, inte hur man bör spela. Gott brödraskap och vidsträckt grannskap med hyfsad aktivitet är nog heltäckande vad gäller handel.

Granntyper2.PNG
 

P3Games

Medlem
Observationer del 5... (det blev visst 5 delar)

VärldenFlytta.PNG


Denna bild är bara en slumpgenererad bild som visar hur tätare aktiviteten är i centrum och ute i Arendylls periferi så avtar aktiviteten med flyttade städer som följd.
Jag har valt att låsa min position i denna värld, och jag är ganska långt norrut och lite åt väster, ungefär som bilden visar.
Här tycker jag spelutvecklarna kunde låta denna kartvärld bli mer levande och interaktiv för spelarna. Just nu ger det inte mycket att gå in på kartan och forska runt, annat än att speja nya provinser. Varför inte låta spelare välja egna områden att flytta till? Arendyll skulle kunna delas in i regioner, socknar, härader, landskap (kalla det för ni vill). Om jag sen vill flytta så kanske jag vill byta landsända, bara jag väljer samma stadstyp jag redan har. Bilden visar med vita fält lediga platser som har samma stadstyp som jag. Jag kanske har upptäckt aktiva "grannar" långt bort med matchande stadstyper så handeln blir perfekt, istället för att slumpas iväg...


KartaBrödraskap.PNG

Denna bild visar den faktiska kartan där mina vänner (orange punkter) inom det BS jag är med i.
Jag är den översta, där jag även plottat spejade grannar.

Jag tog mig även friheten att plotta in de fem (?) medlemmarna av elvenarteamet (blå punkter).
Kartan visar i stort hela världen, åtminstonde den centrala delen. Utåt kanterna av tar det relativt snabbt.
Detta är ca 5.500 områden, vet ej hur stor Arendyll är.

Varför inte ge alla spelare en möjlighet att se var de är i den stora världen, även om det inte ger något extra i själva spelet.
Var finns det demografiska centrumet i Arendyll - vem bor mitt i centrum? Hur aktivt/levande är regionerna?

Där var det slut på observationerna.
 

Sompote

Tävlingsledare
Team Elvenar
Jag tog mig även friheten att plotta in de fem (?) medlemmarna av elvenarteamet (blå punkter).

Kan bekräfta att vi är fem medlemmar i teamet.
Jag har redan hittat min blå plupp, det var lätt med tanke på att min stad ligger väldigt nära två av Alvros vänner.

Och vilket fantastiskt arbete du gjort. Imponerande.
 

Jian

Mästare
Imponerande.
Samtidigt har jag lagt märke till att det är stora ödemarker lite "här och var" i Arendyll. En annan reflektion. Det är (fläckvis) många spökstäder och det finns ett flertal städer som spelarna inte har gjort något på upp till flera år. De är ändå kvar som "aktivt/levande" städer.
Jag vill gärna att det blir mindre "tomrum & döda områden"
Möjligtvis är det lite utanför ditt arbete/tankar - men det är vad som jag kom att tänka på kring världskartan
 

Rosis

Mästare
Matte är hur kul som helst, sådana här inlägg gillas skarpt! Snyggt! :diamond::diamond::diamond::diamond:

Och det fick mig att vilja skriva det jag tänkt på bra länge: jag tycker ju att de som loggar in i genomsnitt minst tre gånger per dag (och gör något, tex lägger ut bud, uppgraderar nåt, klarar ett uppdrag, laddar om fabriker, inte enbart loggar in), borde få vara i centrum av världskartan. Sedan kan Inno ha en fallande rangordning, så de som loggar in en gång i veckan är X antal ringar långt ut från centrum. De som loggat in en gång på ett år hamnar då i periferin, men så fort någon spelare börjar logga in mer frekvent, ska en plats letas fram som passar, och om det för tillfället inte finns en plats ledig så får spelaren hamna på nästa bästa plats. På det viset spelar det inte någon roll på stadens storlek, utan det handlar om hur aktivt spelaren spelar. Visst kan Inno lägga till fler saker som spelar roll, tex om de vill skilja spelare åt som spelar med flera konton, så de inte kan få onödiga fördelar av att ha sina städer nära varandra, men på ett ungefär så måste det finnas sätt som är bättre än de är nu idag. För det är tråkigt att ha stillastående städer på sin grannkarta.
 
Senast ändrad:

Gaiona

Teknisk specialist
Team Elvenar
Om jag kunde lägga fler än ett Gilla på @Rosis inlägg så skulle jag göra det!

Utmärkt förslag som jag hoppas kan vidarebefordras till utvecklingsteamet!
 

Boefst

Community Manager
Team Elvenar
Intressanta observationer och väldigt imponerande arbete du har gjort @P3Games!

Varför inte ge alla spelare en möjlighet att se var de är i den stora världen, även om det inte ger något extra i själva spelet.
Senast någon frågade så blev det ett nä från InnoGames, kommer tyvärr inte ihåg anledningen men det hade blivit samma svar nu.

Var finns det demografiska centrumet i Arendyll - vem bor mitt i centrum?
Den förre community managern Rikkmeister ligger på koordinaterna 0,0 och är världens mitten.

Hur aktivt/levande är regionerna?
Fördelningen på aktiva, semi-aktiva och inaktiva är jämt fördelade över hela världen. Så alla spelare har ungefär lika många inaktiva, semi-aktiva och aktiva spelare inom sitt område. Det finns alltså lika många inaktiva spelare inne i mitten som ute i kanten.
 
Senast ändrad:

P3Games

Medlem
Tack Boefst för svaret angående världens mitt. Visste inte att det fanns en fysisk koordinat för detta, utan trodde det var flytande beroende på städers skapande och försvinnande. Men det låter ju mer logiskt att ha en s k origopunkt för detta.
Har just lokaliserat den och ska mappa in hur långt medlemmarna i mitt BS är från centrum. Varför då? Ja, säg det.

Rosis, när jag nu vet centrumpunkten och ser den schweizerost som hackar upp landskapet så är jag än mer tummen upp för din kommentar.
 
Topp