• Kära gäst,

  För att aktivt delta i forumet genom att vara med i diskussioner eller starta dina egna trådar och ämnen, behöver du ett spelkonto. REGISTRERA HÄR!

Spelregler

Status
Ej öppen för ytterligare svar.

Boefst

Community Manager
Team Elvenar
Detta är reglerna för InnoGames spel Elvenar. Reglerna definieras av InnoGames och tillämpas av supportteamet. Var uppmärksam på att när du registrerar ett konto på Elvenar förbinder du dig att följa reglerna.

Notera:

 • I detta dokumentet används "spelvärldar" för att referera till sektioner på språkservrar som finns. Till exempel så är Arendyll en värld på den svenska servern.
 • Vissa regler kan nämna funktioner som inte ännu är implementerade i nuvarande version av spelet.

§1 Kommunikation
Följande regler gäller allt innehåll (inlägg, profiler, privata meddelanden) genererade i Elvenar och för alla områden i spelet där spelare kan skapa sina egna texter eller bilder. Det inkluderar även supportsystemet.

 • Det är förbjudet att förolämpa och använda språket på ett nedlåtande/anklagande sätt.
 • Vi accepterar inte profiler, spelarnamn, brödraskapsnamn eller annan publikation som supportteamet finner olagligt, förolämpande, hotande, oförskämt. aggressivt i riktiga livet, sexuellt, politiskt extremt, religiöst fanatiskt, rasistiskt, nedtoning kring användandet av illegala droger, befrämjande av dessa substanser eller på något sätt olämpligt.
 • Annonsering eller länkande till andra webb-baserade spel, referenssystem eller system för att tjäna pengar är förbjudet.
 • Att spamma andra spelare med mail eller på något annat sätt i spelet är missbruk och kommer inte att tolereras.
 • Det är förbjudet att dela kommunikation mellan dig själv och support på något annat ställe eller med någon annan spelare. Dessa kommunikationer är ansedda som konfidentiella och privata.
§2 Språk
 • Det här är den svenska servern och språket som används är svenska. Användandet av andra språk undanbedes och vid överanvändande av annat språk vidtas åtgärder. Vid användandet av ett annat språk ska innebörden tydligt framgå genom en översättning till svenska i samma inlägg.
 • Ovan gäller även all kommunikation med supporten och övrigt inom InnoGames Elvenar, Sverige.
 • Det är tillåtet att använda andra språk gällande namn och korta universella fraser.
§3 Dela konto
 • Spelare måste hålla sina login data och lösenord hemligt. Att avslöja ditt lösenord för andra spelare är förbjudet.
 • Som spelare ska du bara spela på ditt eget konto. Att skaffa sig tillgång till andra spelares konto är förbjudet.
 • Försäkra dig om att använda ett säkert lösenord och kom ihåg att det är ditt ansvar att hålla det hemligt. Informera oss omgående om en tredje part har skaffat sig otillbörlig tillgång till ditt konto.
 • Om någon ger dig sitt lösenord var vänlig rapportera dem.
§4 Handel med konton
 • All kommersiell aktivitet med konton är förbjudet.
 • Det är inte tillåtet att sälja, köpa eller erbjuda konton, eller delar av konton, (så som resurser, diamanter, kunskapspoäng o.dyl) i utbyte mot diamanter, riktiga pengar eller någon annan form av fördel.
 • Handel mellan olika spelvärldar är också förbjuden.
§5 Bots, script och makron
 • Spelare är inte berättigade att använda mekanismer, mjukvara, program eller andra rutiner som kan störa våra system.
 • Användandet av bots, scripts och makron i syfte att reproducera eller utvärdera spelet är inte tillåtet.
 • Det är strängt förbjudet att använda browser add-ons eller script som automatiskt samlar in dina resurser, program som härmar premiumfunktioner eller ger ett orättvist försprång, och/eller att använda klick-bots eller script klickar automatiskt eller minskar behovet av manuella klick.
§6 Buggar
 • Det är förbjudet att utnyttja buggar eller fel i spelets programmering under spelets gång, som kan utgöra en fördel för dig eller andra spelare.
 • Varje spelare förväntas anmäla en bugg direkt till supportteamet.
 • Fördelar härledda till nyttjandet av buggar kan komma att återställas.
§7 Pushning
 • Att ha ett push-konto är förbjudet. Ett sådant konto definieras genom att icke balanserade basvaror och resurser (resurser, kunskapspoäng etc.) förs över från ett konto till ett annat, även om inblandade konton inte tillhör samma spelare.
 • Det är förbjudet att utföra all form av handel (varor, kunskapspoäng etc.) som involverar multipla världar.
 • Notera att det är strängt förbjudet att använda bjud in-funktionen för att bjuda in dig själv eller spelare som använder samma Internetuppkoppling som du själv gör.
§8 Rättvist spel
 • Det förväntas av varje spelare att denne agerar respektfullt gentemot andra spelare och supportteamet. Det betyder att följa reglerna och skapa en rättvis och trevlig tillvaro för spelare.
 • Reglerna kan, för att bibehålla ett rättvist spel, anpassas i olika fall. Supportteamet är också de slutgiltiga domarna i alla former av regeldispyter och vår tolkning av reglerna är slutgiltig. Vi reserverar oss rätten att exkludera spelare från spelet. Alla spelare har rätten att överklaga via supportsystemet.
§9 Rapportera regelbrott
 • Om du tror dig veta att någon brutit mot reglerna ska du kontakta supportteamet och rapportera det. Att medvetet dra nytta av någon som brutit mot reglerna är förbjudet. Om du tror dig ha dragit nytta av ett regelbrott, var snäll och rapportera det.
 • Det är förbjudet att uppmana andra att begå regelbrott. Sådana försök är straffbara och måste rapporteras.
§10 Förändringar
 • InnoGames reserverar sig rätten att justera eller ändra i reglerna när som helst. Varje regelförändring kommer att kommuniceras via lämpliga kanaler.
§11 Diverse
 • Även i situationer som inte tydligt dikteras via reglerna, äger supportteamet rätten att bestraffa eller banna.
 • Oacceptabelt uppförande gentemot supportteamet, så väl som missbruk av tursystemet, kan också leda till kontonedstängning och/eller nekas tillgång till supportsystemet.
 • Spelare är ansvariga för att e-postadressen kopplad till konto är giltigt.
 • Var uppmärksam på att artiklar inne i spelet kan tas bort som bestraffning.
 • Spelkonto kan raderas från spelvärlden efter 30 dagars inaktivitet. Notera att de diamanter som finns kvar på kontot kommer finnas kvar via masterkontot och kommer inte att raderas.
 • Om ett konto har blivit bannat på grund av allvarliga regelbrott återbetalas eller överförs inga premiuminköp (diamanter).
 
Senast ändrad:
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Topp