• Kära gäst,

    För att aktivt delta i forumet genom att vara med i diskussioner eller starta dina egna trådar och ämnen, behöver du ett spelkonto. REGISTRERA HÄR!

Spelregler

Status
Ej öppen för ytterligare svar.

Rikkmeister

Aktiv medlem
Följande är InnoGames regler för spelet Elvenar. Reglerna definieras av InnoGames och tillämpas av support-teamet. Vänligen var medveten om att genom att registrera ett konto på Elvenar godkänner du fölande regler.

Notera:

I detta dokument använder vi "spelvärldar" för att refererar till sektioner av en språkserver eller marknad. Exempel: Beta1 är en värld på Beta-servern.

Vissa regler kan nämna funktion som ännu inte är i bruk i spelets nuvarande tillstånd.

Spelregler

§1 Dela konton

§2 Kommunikation

§3 Språk

§4 Kontobyte

§5 Botar, script eller makron

§6 Buggar

§7 Pushing

§8 Fair-play

§9 Rapportering kring regelbrott

§10 Ändringar

§11 Övrigt

§1 Dela konto

Spelare måste hålla sin egen inloggningsdata, lösenord och tillträdesdata hemlig. Att lämna ut ditt lösenord är strängt otillåtet.

Var säker på att du valt ett säkert lösenord och kom ihåg ditt ansvar att hålla det hemligt. Vänligen informera oss genast om tredjepart får oauktoriserat tillgång till ditt konto.

Om någon ger dig deras eget lösenord, vänligen rapportera dem.

§2 Kommunikation

Följande regler gäller för allt innehåll (inlägg, profiler, privata meddelanden) genererade i Elvenar och på varje område av spelet där spelare kan posta deras egna text eller grafik, support-systemet inkluderat.

Att förolämpa andra spelare och användning av ett oförskämt/kränkande kontext är förbjudet.
Vi accepterar inte profiler, spelarnamn, guild-namn eller andra publikationer som support-teamet finner olagligt, förolämpande, hotande, oförskämt. aggressivt i riktiga livet, sexuellt, politiskt extremt, religiöst fanatiskt, rasistiskt, nedtoning kring användandet av illegala droger, befrämjande av dessa substanser eller på något sätt olämpligt.

Reklam eller länkar till andra webbaserade spel, referenssystem eller system att tjäna pengar är förbjudet.

Spamma andra spelare med in-game mails är missbruk och kommer inte att tolereras.

Det är förbjudet att dela kommunikation mellan dig själv och support på något annat ställe eller med någon annan spelare. Dessa kommunikationer är ansedda som konfidentiella och privata.

§3 Språk

Denna Elvenar-version är den svenska versionen och dess språk svenska. Användandet av andra språk i spelet, forum och support är förbjudet.

I guildens forum, privata kommunikationer och spelarprofiler är en kort fras på andra språk tillåtet om det i direkt anslutning, antingen precis före eller efter, är översatt till svenska.

Support-tickets måste även skrivas i förståelig svenska för att kunna få hjälp.
Det är tillåtet att använda andra språk i form av riktiga namn och universella förkortningar.

§4 Kontobyte

Det är förbjudet för konton att vara involverade i någon form av kommersiell aktivitet.

Det är inte tillåtet att sälja, köpa eller erbjuda konton eller delar av konton (resurser, diamanter, kunskapspoäng m.m.) i utbyte för diamanter, riktiga pengar eller annan utomstående profit.

Byten som involverar mer än en spelvärld är också förbjudet.

§5 Botar, script och makros

Spelare är inte tillåtna att använda mekanismer, mjukvara eller andra rutiner som kan störa våra system.

Användandet av botar, script och makros för att reproducera eller utvärdera spelet är inte tillåtet.

Det är strängt förbjudet att använda add-ons eller script som automatiskt samlar dina resurser, att använda program som imiterar premiumfunktioner eller som ger ett orättvist övertag, och/eller att använda klick-botar eller script som klickar åt dig automatiskt eller minskar dina manuella klick.

§6 Buggar

Det är otillåtet att exploatera buggar eller fel i spelets programmering och under spelets gång som kan representera ett övertag för dig och för andra spelare.

Varje spelare är tvungen att rapportera alla buggar till support-teamet med omnejd.

Fördelar som utnyttjar buggar kan behöva återbetalas.

§7 Pushing

Att använda ett "push-konto" är förbjudet. Detta är definierat när obalanserad rutinresurs (resurser, kunskapspoäng m.m.) förflyttas från ett konto till ett annat även om involverade konton inte ägs av samma spelare.

Det är förbjudet att skapa byten i alla former (varor, kunskapspoäng m.m.) som involverar multipla världar.

Vänligen notera att det är strängt förbjudet att använda inbjudningsfunktionen för att bjuda in dig själv eller spelare som använder/delar samma internetanslutning som dig själv.

§8 Fair-play

Det är förväntat att varje spelare agerar respektfullt mot varandra och support-teamet. Det betyder att följa reglerna och skapa en rolig och rättvis omgivning för spelare.

Reglerna kan adapteras till olika fall för intresset att bibehålla fair-play inom spelet. Support-teamet är den sista skiljedomaren kring alla regeltvister. Vår tolkning av reglerna är slutgiltig. Vi reserverar oss rätten att exkludera vem som helst från spelet. Alla spelare har rätten att vädja via support-systemet.

§9 Rapportering kring regelbrott

Om du tror att någon bryter reglerna kan du kontakta support-teamet och rapportera det. Att medvetet profitera från andra spelare som bryter reglerna är otillåtet. Om du tror någon har gagnats av ett regelbrott, vänligen rapportera detta.

Det är förbjudet att sporra andra spelare att bryta mot reglerna. Försök till detta är straffbart och måste rapporteras.

§10 Ändringar

InnoGames reserverar sig rätten att justera eller ändra regler när som helst. Varje regelförändring kommer kommuniceras genom lämpliga kanaler.

§11 Övrigt

Även i situationer som inte är klart täckta av reglerna, kan support-teamet fortgå med ett straff eller en banning.

Otillämpligt beteende mot support-teamet och även missbruk av ticket-systemet, kan leda till att konto bannas och/eller inte får tillgång till support-systemet.

Spelare är ansvariga för validiteten av email-adressen kopplad till deras egna konto.

Vänligen förstå att spelföremål kan tas bort från ett konto som bestraffning.

Spelkonto kan raderas från spelvärldar efter 30 dagars inaktivitet. Vänligen notera att diamanter som finns kvar på kontot kommer att ligga kvar på huvudkontot och kommer inte raderas.

Om ett konto blivit bannat p.g.a. allvarliga regelbrott kommer inte premiumköp (diamanter) bli återbetalda eller överförda.
 
Senast ändrad:
Status
Ej öppen för ytterligare svar.